Rädda Kikeboskolan!

Rädda Kikeboskolan!

Vi vill stoppa rivningen utav Kikeboskolan i Oskarshamn för att ge nya forum plats i de befintliga lokalerna som funnits i Oskarshamns historia och samhälle i årtionden.

Nedan hittar ni all info! Ta gärna del av den och berika er med våra förslag och tankar för att få liv i Kikeboskolan åter igen.

Visionerna

Här hittar ni alla våra visioner och idéer för att rädda Kikeboskolan från rivning och fylla den gamla skolan med nya aktiviteter och ting för att berika och vara en del av Oskarshamn igen!

Nedan finner ni alla förslag från oss att berika Kikeboskolan med och hur vi ska gå tillväga för att nå dessa mål och göra detta till en verklighet, för Oskarshamns framtida utveckling i samhället likväl i näringslivet.

Klimat & energiskola

En klimat- och energiskola i Oskarshamn skulle vara en brygga mot hållbarhet. Genom att lära elever om förnybar energi, klimatpåverkan och innovativa lösningar skulle skolan främja lokal miljömedvetenhet och utbilda framtida ledare inom hållbar utveckling. Det skulle stärka samhällets ekologiska fotavtryck och skapa en grönare framtid.

lärorika Aktiviteter - tintin

Här vill vi skapa Tintin, ett science center – en rolig och kreativ miljö där naturvetenskap och teknik är i fokus. Här tas många sinnen i bruk och en hel del av experimenten upplever du helt enkelt i kroppen genom att snurra, hoppa och tänka. Det enda kravet vi har är: inga händer i fickorna! Alla experiment går att prova på själv och inga förkunskaper behövs. Detta koncept finns som Tom Tit i Södertälje.

Yrkesskola

En yrkesskola i Oskarshamn med fokus på måleri, murare, plåtslagare och VVS skulle ge ungdomar praktisk expertis och möjligheten att bygga upp lokala samhällen. Genom att erbjuda utbildning i dessa områden kan skolan främja lokal ekonomi, öka sysselsättningen och säkerställa kompetens inom byggbranschen för regionens utveckling.

skapa skolverksamhet igen

Kikeboskolan kan vara en del i kommunens satsning på en utökad grundskolekapacitet. Istället för att avveckla Norra skolan kan ett antal högstadieklasser inrymmas på Kikeboskolan bl.a elever från Valhallaskolan. Detta medför att flera låg och mellanstadieklasser får plats på Vallhalla. Om detta förslag accepteras så kommer kommunen att få en billig lösning på en ökad grundskolekapacitet istället för att satsa på en stor F9 skola som kommer att kosta minst en halv miljard kronor.

fångarna på fortet

En anläggning med "Fångarna på fortet"-konceptet i Oskarshamn skulle erbjuda spännande lagutmaningar och främja teamarbete och skicklighet. Det skulle stärka sammanhållningen i staden genom underhållning och en interaktiv upplevelse, locka besökare och stimulera turismen i området.

fryshuset-stuk

En anläggning liknande Fryshuset som finns i Stockholm, men i Oskarshamn skulle erbjuda ungdomar en trygg plats för kreativitet, utbildning och gemenskap. Det skulle främja talanger inom konst, musik och sport, ge stöd till ungas utveckling och skapa en positiv samhällspåverkan genom olika aktiviteter och mentorskap.

lägenheter till skolan

Att inkludera ett par lägenheter i verksamheten med skola, yrkesskola och science center skapar en komplett gemenskap. Det möjliggör närhet för studenter, lärare och besökare, främjar kontinuerlig interaktion och stimulerar en livlig utbyggnad av idéer och kunskap inom en mångsidig och inspirerande miljö.

mat & café

Att använda det befintliga köket i anläggningen för kockyrkesträning och servering möjliggör en praktisk utbildningsplats. Ett café skulle erbjuda lokalbefolkningen en mötesplats samtidigt som det främjar elevernas yrkesutveckling och bidrar till en levande och inkluderande gemenskap i Oskarshamn.

utställningar

Anläggningen kommer erbjuda flexibla utrymmen för lokala utställningar och företagssammankomster. Genom möjligheten att hyra eller köpa utrymmen för evenemang och mässor skapas en dynamisk plattform som främjar lokal affärsutveckling och kreativitet, och ger möjlighet till mångfaldig samhällspåverkan i Oskarshamn.

saluhall i källaren

Det nedre planet skulle kunna fyllas med en saluhall. Här ska lokala aktörer kunna sälja sin mat och sina råvaror under ett och samma tak. Här ska man hitta kött, fisk, ost, ägg, frukt & grönt, kaffe, choklad, the och andra delikata läckerheter. Visionen är även att ha ett litet kafé inne i den härliga oasen där man kan avnjuta en god kopp kaffe innan eller efter man fyller sin varukorg.

Såhär skulle det kunna se ut!

Nedan kan du se en skiss samt ritningar på byggnaden, dess innehåll samt exteriören och området.

Hur detta ska kunna gå till och finansieras

kikeboskolan i en fond!

Att skapa en fond där invånare och företag kan investera för att förvärva och återuppliva en anläggning är ett kraftfullt sätt att engagera lokalsamhället. Genom att köpa in anläggningen och lägga den i en fond kan invånare och företag frivilligt bidra med ekonomiska resurser för att renovera och återuppliva den. Denna gemensamma insats ger dem en delaktighet och en känsla av ägarskap över projektet.

Investerarnas pengar skulle användas för att renovera och modernisera anläggningen, för att sedan skapa olika verksamheter som gynnar samhället - från utbildningscentra till företagsevent och kulturella aktiviteter. Deras investeringar skulle ha potentialen att generera avkastning genom intäkter från de olika verksamheterna som sedan kan återinvesteras i fonden för att fortsätta driva och förbättra anläggningen.

Genom att skapa möjligheten för alla invånare att vara delaktiga, oavsett storleken på deras investering, skapas en känsla av gemenskap och samhällsansvar. Det ger också en möjlighet till ekonomisk tillväxt inom samhället och främjar en hållbar utveckling av anläggningen och dess omgivning. Samtidigt får invånarna en investering som går utöver ekonomisk vinning - en investering i sin egen stads framtid och gemenskapens blomstring.

Det finns även möjligheter att söka mervärdespengar och andra bidrag för aktiviteter som ovan nämnt som kan tänkas inrymmas i Kikeboskolan.

Stoppa rivningen!

Satsa rivningspengarna på något annat!

Varför inte satsa de ca 5 miljoner kronor skattepengar som skulle gå till rivningen utav Kikeboskolan och använda dem till detta istället:

- Införande av P-skiva igen
- Öppna upp Solbacka
- Spola upp is till allmänheten
- Tänd upp belysningen för allas trygghet

Pengarna skulle kunna räcka att täcka punkterna ovan fram till 2026.

Bevara vår kulturskatt Kikeboskolan!

Nedan kan du läsa en utförlig dokumentation över Kikeboskolans historia, kulturskatt och byggnation med vackra bilder sen förr och dess interiör.

Kontakta oss

Hör gärna av er!

Har ni funderingar kring projektet, vill hjälpa till eller har någon superbra idé för att rädda Kikeboskolan?!
Hör gärna av er till oss på mailen nedan. Vi hörs!